Samenwerking met peuteropvang Kidswereld

Als Warinschool vinden we het belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Door goed samen te werken met onze partner Kidswereld onderstrepen we dit belang. 

 

Er is regelmatig overleg tussen beide disciplines en waar mogelijk voeren de kinderen samen activiteiten uit zodat de overstap tussen de opvang en onze school naadloos kan verlopen.

 

De peuteropvang is bedoeld voor kinderen van twee tot vier jaar. De kinderen worden in groepen van maximaal 14 kinderen begeleid door twee professionele pedagogisch medewerkers. De groeps- en speelruimte is een uitdagende omgeving waar voor de kinderen veel te beleven valt. De focus ligt op de ontwikkeling van de kinderen en de voorbereiding op de basisschool. Door een nauwe samenwerking met de school maken de kinderen moeiteloos de sprong naar de basisschool.

crayons coloring book coloring book 111885278539

Dagritme

Wij volgen met de kinderen een vast dagritme. Vaste onderdelen in het dagritme zijn het binnenkomen, de kring, vrij spelen, samen drinken, een tussendoortje eten, buiten spelen en afscheid nemen bij het weer naar huis gaan. 

pexels photo 111885278589

VVE - Uk & Puk

Wij werken met de VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) methode Uk & Puk. Eventuele taal en ontwikkelingsachterstanden worden op deze manier snel ontdekt en aangepakt waardoor de overgang naar de basisschool moeiteloos verloopt. Indien nodig zorgt de pedagogisch medewerker ervoor dat de kinderen extra begeleiding krijgen. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met de ouders. Er is aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen door te knutselen, puzzelen, samen (buiten)spelen, samen liedjes zingen en verhaaltjes voorlezen. Naast de thema's van Uk en Puk wordt er met herkenbare thema's gewerkt die passen bij het jaargetijde en de feestdagen zoals Pasen, Sinterklaas en Kerst. 

Voor meer informatie: http://www.kinderopvangkidswereld.nl