Belangrijke informatie en documenten

Wij willen u - als ouder - graag zoveel mogelijk relevante informatie geven. Het vakantierooster, hoe u uw kind kunt ziek melden of informatie over protocollen op onze school. U leest het hier. 

unnamed 111812631391

Ouderportaal en SocialSchools

De ouders van onze leerlingen zijn natuurlijk een belangrijke doelgroep voor ons, gezamenlijk bereiken we immers de beste resultaten. Om betrokken en goed geïnformeerd te kunnen zijn, willen wij u daarom zo goed mogelijk op de hoogte houden.


Lees meer
Warin 134 111812631819

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft ouders en leerkrachten die bij de school betrokken zijn de mogelijkheid mee te praten over alles wat in en rond de school gebeurt.


Lees meer
Warin 111812631760

Activiteitencommissie

Een actieve activiteiten commissie is een must voor iedere school. We zijn dan ook trots op onze AC en de bijdrage die ze leveren aan de Warinschool.


Lees meer
Warin 2 111812631622

Klachtenregeling

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne vertrouwenspersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken.


Lees meer
Warin 111812631505

Vakanties, studiedagen, eerder uit

Hieronder vindt u het vakantierooster 2023-2024. Ook zijn er gedurende het schooljaar studiedagen voor het team. Uw kind heeft dan vrij. 


lees meer