De Warinschool staat voor een rijke historie

Onze school staat tegenover het kasteel Nederhorst, en draagt de naam van de vroegere bewoners van het kasteel, de freules Warin.

 

Toen onze school in 1882 begon met ruim 60 leerlingen en één onderwijzer, was er nog geen subsidie. De dames Warin namen de kosten voor hun rekening. 

  

  • Op de Warinschool heerst een veilig pedagogisch klimaat. De kinderen worden gezien en gehoord.
  • De Warinschool is een Daltonschool.
  • De Warinschool maakt gebruik van moderne effectieve lesmethodes.
  • De Warinschool is een IPC school.
  • De Warinschool is een Vreedzame school.