Wij geven onderwijs volgens de Dalton principes

Door het daltononderwijs zorgen wij ervoor dat onze leerlingen eigenaar worden van hun leerproces, ervaren dat onderwijs aansluit bij hun leerbehoeften, worden talenten gestimuleerd en kansen vergroot. Ze ontwikkelen competenties die nodig zijn voor de toekomst en kunnen eigen routes bepalen. 

 

1. Samenwerken

‘The school functions as a social community’

Een daltonschool is een wereld in het klein. Leraren en leerlingen leven daar samen, werken daar samen en leren daar samen. De school is een gemeenschap. Samenwerken is daarom een van de kernwaarde van het daltononderwijs. Het is de bedoeling dat leerlingen en leraren elkaar helpen, samen werken en van en met elkaar leren. 

  

2 Vrijheid/verantwoordelijkheid

‘Freedom and responsibility together perform the miracle’

Ieder mens heeft het recht om vrij te zijn. Maar vrijheid betekent niet dat je zomaar alles mag doen. Het gaat bij ons vooral om keuzevrijheid. Kinderen leren bij ons om te kiezen wat ze willen leren, met wie ze dat willen doen, op welke manier en zelfs op welk moment. Soms mogen leerlingen ook kizen of ze wel of niet mee doen aan de instructie van de leraar. De vrijheid betekend ook dat kidneren iets mogen doen, zonder dat ze daarvoor toestemming hoeven te krijgen: zelf dingen pakken, zelf leren en zelf doen. Dit alles gaat gepaard met verantwoordelijkheid. 

 

3. Effectiviteit, doelmatigheid

'Dalton is een ‘Efficiency measure’

Het gaat er niet direct om dat je hoge cijfers haalt, het gaat erom dat je leven, werken en leren het best leert door daarmee te oefenen. Je moet zoveel mogelijk op school leren om te leven, te werken en te leren. Kinderen zouden op school moeten oefenen in zelfstandig dingen doen, oefenen in goede keuzes maken, oefenen in verantwoordelijkheid dragen, oefenen in samenwerken en oefenen in het nadenken over hun werk. 

 

4. Zelfstandigheid

‘Experience is the best and indeed the only real teacher’

Helen Parkhurst sprak vroeger enkel over 'freedom'. Dat komt waarschijnlijk omdat vrijheid en zelfstandigheid bij elkaar horen. Zij vindt dat je niet zelfstandig kunt zijn zonder vrij te zijn en niet vrij kunt zijn, zonder zelfstandig te zijn. Kinderen willen zo snel mogelijk leren om zo veel mogelijk zelf te doen. Zelfstandig een taak doen, betekent ook dat je op tijd weet wanneer je iets niet zelfstandig kunt. Door over jezelf na te denken wordt je zelfstandig en door het te  proberen kun je het leren. 

 

5. Reflectie

 ‘I would be the first to hear welcome criticism’

Om de bovenstaande voorwaarden goed te leren beheersen, moeten kinderen leren reflecteren op wat ze doen. Onze kinderen leren daarom na te denken over het werk dat ze gemaakt hebben, over hoe ze gewerkt hebben en over hun eigen handelen en de rol die ze hadden bij een samenwerkingsopdracht.

 

 

Meer informatie 

Kijk hier voor meer informatie over het Dalton onderwijs.