Schooltijden & vakanties


Vind hier alle informatie over de schooltijden en vakanties van Warinschool. 

 

Alle kinderen hebben dezelfde schooltijden.
We hebben een continurooster
Welkom vanaf 08.20 uur

 

 

Schooltijden

maandag 08.30 - 14.15 uur
dinsdag 08.30 - 14.15 uur
woensdag 08.30 - 12.30 uur
donderdag 08.30 - 14.15 uur
vrijdag 08.30 - 14.15 uur

Studiedagen

Donderdag 21 september 2023
Woensdag 18 oktober 2023
Woensdag 15 november 2023
Maandag 4 december 2023 - vanaf 12.00 uur
Vrijdag 22 december 2023 - vanaf 12.00 uur
Maandag 26 februari 2024
Vrijdag 28 juni 2024
Maandag 1 juli 2024
Vrijdag 19 juli 2024 - vanaf 12.00 uur

Vakanties 2023 - 2024

Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2022 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024
Pasen 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2024