Schooltijden & vakanties


Vind hier alle informatie over de schooltijden en vakanties van Warinschool. 

 

Alle kinderen hebben dezelfde schooltijden.
We hebben een continurooster
Welkom vanaf 08.20 uur

 

 

Schooltijden

maandag 08.30 - 14.15 uur
dinsdag 08.30 - 14.15 uur
woensdag 08.30 - 12.30 uur
donderdag 08.30 - 14.15 uur
vrijdag 08.30 - 14.15 uur

Studiedagen

maandag 24 oktober 2022
vrijdag 23 december 2022
vrijdag 24 februari 2023
dinsdag 30 mei 2023
vrijdag 23 juni 2023
maandag 26 juni 2023

Vakanties 2022 - 2023

Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Pasen 7 t/m 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2022
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023