Interne en externe vertrouwenspersonen

Warin 111812632212

De interne vertrouwenspersonen bij ons op school is: Eva van de Bovenkamp en haar werkdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. U kunt haar bereiken via de mail e.vandebovenkamp@proceon.nl of via de speciale brievenbus voor de vertrouwenspersoon, die naast haar lokaal hangt (groep 1/2b).

 

De externe vertrouwenspersonen zijn er voor klachten en meldingen rond ongewenst gedrag (machtsmisbruik, pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, onheuse bejegening, mishandeling en miscommunicatie). Voor de scholen van Proceon zijn mevrouw Giti Bán (g.ban@schoolenveiligheid.nl

en de heer Frank Brouwer 

(f.brouwer@schoolenveiligheid.nl) de externe vertrouwenspersonen. Beiden zijn werkzaam bij Stichting School & Veiligheid.