We vinden het belangrijk dat kinderen leren omgaan met gevoelens

Sociaal-emotionele vorming is een belangrijk aandachtsgebied op onze school. Met behulp van de methode 'De Vreedzame School' leren we kinderen samen leren en samen spelen. We vinden het belangrijk dat kinderen gevoelens leren kennen, te herkennen en leren te beheersen.

 

Een belangrijk onderdeel van 'De Vreedzame School' is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is, maar daarnaast worden jaarlijks ook enkele leerlingen op de Warinschool opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein.

 

Meer info Vreedzame School