23 november 2020

Vreedzame school blok 3

Dit blok gaat voornamelijk over communiceren met elkaar. Je luistert eerst, voordat jij gaat vertellen. We zetten de vaardigheden die wij hebben geleerd in, om met elkaar op een goede manier om te gaan.

Wij gaan aan de slag met de volgende doelen:

  • Luisteren naar anderen
  • Vragen stellen aan elkaar
  • Mening onder woorden brengen en beargumenteren
  • Verplaatsen in een ander
  • Verschillen tussen mensen bespreken
  • Hoe groepsdruk werkt
  • Kritisch kijken naar informatie

 

In elke groep zal op het niveau van de klas aan de doelen gewerkt worden.
Thuis kunnen jullie de kinderen hier ook mee leren omgaan. Maak het vooral bespreekbaar, zo leren zij er het meest van!