Op de Warinschool werken wij volgens de IPC-methode

Wat is IPC?

Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarbij het verbeteren van leren op school centraal staat. Kinderen leren het beste als ze actief zijn, plezier hebben en het juiste aangereikt krijgen.

IPC https://ipc-nederland.nl   helpt de school en de leerkracht hierbij. Het curriculum wordt up-to-date gehouden, waarbij er steeds oog is voor de laatste stand van zaken in de wetenschap. Kinderen hebben in elke fase van hun ontwikkeling andere behoeftes. Dat vraagt om onderwijs dat daarop aansluit. 

 

Hoe werkt IPC in de praktijk?

Het IPC-curriculum werkt met thema’s die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.

Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap.

 

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

De leerdoelen vormen de basis voor ieder thema

Rondom een thema worden duidelijke leerdoelen geformuleerd. Vanuit deze leerdoelen worden de activiteiten vormgegeven. Bij de start van iedere IPC-activiteit wordt uitgebreid stilgestaan bij het leerdoel. Kinderen zijn zich zo bewust van wat ze gaan leren. Ieder thema begint met een uitdagende startopdracht. Vanuit de kennisoogst wordt uitgelegd wat er tijdens het thema geleerd gaat worden. Nadat een thema vanuit verschillende vakgebieden (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek en creatieve vorming) is uitgewerkt, wordt het thema op een leuke manier afgesloten. De thema's sluiten aan bij de leef- en belevingswereld van kinderen. IPC prikkelt zo de nieuwsgierigheid.

 

Wilt u meer weten over IPC? Bezoek hier de IPC-website of volg IPC Nederland op Facebook, Instagram of LinkedIn.